Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Παραλία Ραχών με τα κάτωθι θέματα:

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2022:

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 στην Στυλίδα στο γραφείο με αριθμό Α7 του πρώτου ορόφου του β’ κτιρίου οικοδομικού συγκροτήματος επί της οδού Αγαθοκλέους και Κωστορίζου της Συμβολαιογράφου Παρασκευής Γιαννακοπούλου και με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings με τα κάτωθι θέματα:

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2021:

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2020:

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στην Στυλίδα στο γραφείο με αριθμό Α7 του πρώτου ορόφου του β’ κτιρίου οικοδομικού συγκροτήματος επί της οδού Αγαθοκλέους και Κωστορίζου της Συμβολαιογράφου Παρασκευής Γιαννακοπούλου με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings με τα κάτωθι θέματα:

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στην Στυλίδα στο γραφείο με αριθμό Α7 του πρώτου ορόφου του β’ κτιρίου οικοδομικού συγκροτήματος επί της οδού Αγαθοκλέους και Κωστορίζου της Συμβολαιογράφου Παρασκευής Γιαννακοπούλου με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings με τα κάτωθι θέματα:

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2019:

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων:

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.